проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Служебен e-mail: v.buzovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vbouzov@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9721-9006

Зам.-ректор по качеството и акредитацията

Ръководител катедра


Научни интереси:


логика на социалните изследвания(логика на нормите, логика на решенията), философия на правото, политически стратегии, национална и международна сигурност

Ключови думи:


философска логика, философия на правото и политиката, национална сигурност

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992