проф. д-р Слави Петров Димитров

Служебен e-mail: s.dimitrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: slavi_omurtag@abv.bg
Фейсбук: slavi_omurtag
Скайп: -
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3367-9534

Зам. декан

Преподавател
618-316

Научни интереси:


Регионална география, Туристическо странознание, Международен туризъм

Ключови думи:


Туризъм, Регионално развитие

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000