доц. д-р Боряна Колева Братанова

Служебен e-mail: b.bratanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: b.bratanova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


граматика, семантика, лексикология, съпоставително езикознание, език и комуницация, английският като глобален език, машинен превод, компютърно подпомогнат превод, езикови технологии, чуждоезиково обучение

Ключови думи:


езикови промени, каузативност, граматикализация, аспектуалност, фразеология, многоезичие, англицизми

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

0