проф. д-р Пенка Георгиева Радева

Служебен e-mail:
Личен e-mail: radeva_penka@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Синтаксис, разговорна реч, антропонимия,език и стил на художествената литература

Ключови думи: