доц. д-р Любка Стоичкова Димитрова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: liuba_st@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Морфология на съвременния български език, история на българския език, стилистика,психолингвистика, проблеми на детската реч.

Ключови думи:


Публикации


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007