проф. д-р Кирил Йовчев Цанков

Служебен e-mail:
Личен e-mail: ktsancov@abv.bg
Фейсбук: Kирил Цанков
Скайп: Kiril Tsancov ; Kiril.Tsancov ; Kiril_Tsancov
ORCID:

Научни интереси:


съвременен български език, ономастика, българо-румънски езикови паралели, социолингвистика, речев етикет, езикова култура; книгоиздаване

Ключови думи:


Публикации


2021

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2000

1995

1994

1993

1988

1985

1982