проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Служебен e-mail: a.getsovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: anton_getsov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


синтаксис, лингвистична прагматика, теория на речевото въздействие, медиалингвистика.

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1989