доц. д-р Амелия Абленова Милчева

Служебен e-mail: a.miltchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


средновековна литература, пренаписвания на средновековни текстове, поетика и теория на литературата, литературна жанрология, методология на литературния анализ, културна история на Франция, информационни технологии в университетското обучение, емоциите в западноевропейската средновековна литература и култура

Ключови думи:


Публикации


2023

2020

2018

2016

2015

2013

2011

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1996

1995