ас. Кремена Кирилова Попова

Служебен e-mail: k.popovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kremy_2000@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Превод на художествени и специализирани текстове. Морфология и синтаксис на португалския език. Езикови трансференции. Дидактика.

Ключови думи:


Публикации


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2004