ст.преп. Микрула Василева Константинова

Служебен e-mail: m.konstantinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mikroula@abv.bg
Фейсбук: mikrula vasileva
Скайп: miki_vas
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Теория на превода, Съставителство на речници (фр. език), Компютърно подпомогнат превод

Ключови думи:


Теория на превода, Съставителство на речници (фр. език), Компютърно подпомогнат превод

Публикации


2018

2015

2011

2009

2002

2001

1999