проф. д-р Иван Гатев Марков

Служебен e-mail: i.markovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: markoninn@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научните му интереси са в областта на пространственото развитие на стопанството, териториална организация на аграрното стопанство, анализ и оценка на туристическия ресурсен потенциал, пространствено развитие на туризма, регионално развитие на туризма, туристическо райониране.

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1994

1993

1992

1990