гл.ас. д-р Невена Георгиева Стоянова

Служебен e-mail: n.stoyanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: n_100janova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Общо и френско езикознание. Обща и френска семантика. Семиотика. Психолингвистика.

Ключови думи:


лексикална асиметрия, психомеханика, дезамбигуация

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005