Мария Александрова Велкова

Служебен e-mail: m.velkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук: сл. телефон 0878165444; 062615072
Скайп:
ORCID:

Организатор учебен процес

Организатор учебен процес
062/615-074


Научни интереси:


Ключови думи: