гл.ас. д-р Паскал Николаев Пиперков

Служебен e-mail: p.piperkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: ppiperkov@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


математическа логика, модална логика, математически анализ, теология, право, счетоводство, туризъм, теория на кодирането, комбинаторика

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2010

2009

2008

2007

2006