доц. д-р Галин Богданов Петров

Служебен e-mail: g.petrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: gbpetroff@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Зам. декан

Преподавател
618-379

Научни интереси:


ландшафтознание, динамична геоморфология, геоархеология, опазване на природната среда

Ключови думи:


ландшафтно разнообразие, брегови процеси и форми, екологични проблеми

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002