проф. д-р Виолетка Маринова Маринова

Служебен e-mail: v.marinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: violetmar@yahoo.com
Фейсбук: Виолета Маринова
Скайп: violetmar3
ORCID:

Научни интереси:


математика и математическото образование, методика на обучението по математика, математическо моделиране, информационните технологии в обучението

Ключови думи:


математика, математическото образование, методика на обучението по математика, математическо моделиране, информационни технологии

Публикации


2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1995

1991