доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Служебен e-mail: lubomir.hristovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Linear, Nonlinear and Discrete Optimization, Graph Theory, Semidefinite Programming, Item Response Theory

Ключови думи:


Линейно оптимиране, дискретно оптимиране, теория на тестовете

Публикации


2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1994

1992

1988

1987