доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Служебен e-mail: boriana_zdravkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4508-8574Хоноруван преподавател

Научни интереси:


професионална подготовка и професионална компетентност на социалния педагог; социалнопедагогическа работа в училище; социалнопедагогическа работа в мултикултурна среда

Ключови думи:


социалнопедагогическа работа, професионална компетентност, социален педагог

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006