проф. д-р Румен Христов Янков

Служебен e-mail: r.yankovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: yankov_rumen@yahoo.com; rumen.h.yankov2@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618-316

Научни интереси:


география на населението и селищата, електорална география, ГИС

Ключови думи:


население, селища, урбанизация, депопулация, електорална география

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992