доц. д-р Милена Христова Йоргова

Служебен e-mail: m.yorgovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


социална работа, социални услуги, социално предприемачество

Ключови думи:


социална работа с възрастни хора, организация и управление на социалните услуги, публично-частно партньорство при социалните услуги

Публикации


2024

2023

2022

2018

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002