проф. д-р Петко Стефанов Петков

Служебен e-mail: p.petkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: 5petkostpetkov5@gmail.com
Фейсбук: Петко Ст. Петков; Проф. д-р Петко Ст. Петков
Скайп: SCOPUS AUTHOR ID: 57646385200
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7424-3396

Научни интереси:


Нова история на България (ХVІІІ - ХХ век) - отношения между Българската православна църква и държавната власт през ХIХ и началото на ХХ в.; - българският конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век; - история на българската култура, културно-историческо наследство и културен туризъм. - официални празници в Третата българска държава 1879-2020

Ключови думи:


Българска православна църква, Българска екзархия, Руско-турска война 1877-1878 г., Климент Браницки и Търновски, Търновска конституция, български конституционализъм, българска култура, културно-историческо наследство, официални празници

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991