доц. д-р Венцислав Статев Статев

Служебен e-mail: v.statevts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук: Венцислав Статев
Скайп:
ORCID:

Ръководител катедра

Преподавател

Научни интереси:


Туризъм - икономическа част

Ключови думи:


Икономика на туризма, съвременни видове туризъм, извънградски туризъм.

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001