проф. д-р Добринка Петкова Златева

Служебен e-mail: d.zlatevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: drzlateva@abv.bg
Фейсбук: Добринка Златева
Скайп: drzlateva
ORCID:

Научни интереси:


Проблематика на разпределителните отношения; методологически проблеми на икономическата теория; въпроси на икономическата антропология; икономическа култура; икономическа политика; проблеми на световната икономика; трансдисциплинарни изследвания на човека в икономиката и др.

Ключови думи:


разпределение на доходите, работна заплата, печалба, методология, философски и частнонаучни методи, икономическа антропология, генезис и развитие на икономическата наука, теоретични направления в икономическата наука, културни характеристики на икономиката, човекът в икономиката, морализиращата функция на икономиката и др.

Публикации


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1994

0