проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев

Служебен e-mail: p.penchevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: penchev_vt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Мениджмънт. Икономика.

Ключови думи:


Организационно развитие, Устойчиво развитие, Управление на малкия бизнес.

Публикации


2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1989