доц. д-р Мария Йорданова Врачовска

Служебен e-mail: mvrachovskats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


инвстиции, финансово управление

Ключови думи:


инвестиции, публично-частно партньорство, проектно финасиране

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003