проф. д. ик. н Карим Фахир Наама

Научни интереси:


Компютърна грамотност, Преводач, Член на Съюза на българските преводачи, Член на Съюза на арабските учени, Член на Съюза на учените в Р България, Координатор на “Евроарабски център” за сътрудничеството между Република България и Арабските страни. Оценка на резултатите от международните икономически отношения. Оценка на ефективността на международните отношения. Международни пазари и възникващи конфликти. Computer literacy, Translator, Member of the Union of Bulgarian Translators, Member of the Union of Arab Scientists, Member of the Union of Scientists in Bulgaria, Coordinator of "Euro-Arab Center" for cooperation between the Republic of Bulgaria and the Arab countries. Evaluation of the results of international economic relations. Assessment of the effectiveness of international relations. International Markets and Emerging Conflicts.

Ключови думи:


Международни отношения, пазари, инвестиции, икономически съюз, конфликти, споразумения, глобализация, интеграция. International relations, markets, investment, economic union, conflicts, agreements, globalization, integration.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996