доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов

Научни интереси:


Теория и методика на физическото възпитание, Волейбол, Зимни спортове

Ключови думи:


волейбол, зимни спортове, водни спортове, теория и методика на ФВ

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000