ст.преп. д-р Ваня Илиева Кильовска

Служебен e-mail: v.kilyovskats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Методика на чуждоезиковото обучение. Методика и дидактика на чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст. Методика и дидактика на чуждоезиковото обучение в начална училищна възраст. Интеркултурно образование, интеркултурна комуникация, интеркултурна компетентност, интеркултурен подход. Европейска езикова политика.

Ключови думи:


Публикации


2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004