доц. д-р Катя Симеонова Николова

Служебен e-mail: k.simeonovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


методика на обучението по технологии и предприемачество, предприемаческа компетентност, дидактика на висшето педагогическо образование

Ключови думи:


методика, начално технологично обучение, начално обучение по предприемачество, студенти педагози

Публикации


2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003