проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова

Служебен e-mail: d.yordanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: danni_vt.abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Методика на обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен; обучение по правоговор и правопис в етапа І - ІV клас; интегрален подход и синтез на изкуствата при работа с художествен текст; формиране на четивна грамотност; педагогика на висшето образование -професионално-практическа подготовка по български език и литература на студенти педагози; приемственост в обучението по български език; съвременни образователни технологии в обучението по български език.

Ключови думи:


Методика, обучение, български език и литература, начален образователен етап, художествен текст, четивна грамотност, правоговор, правопис, приемственост, педагогика на висшето образование, професионално-практическа подготовка, съвременни образователни технологии

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2000

1999

1998

1994