проф. дн Марианна Гатева Мандева

Служебен e-mail: m.mandevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mandeva_m26@abv.bg
Фейсбук: Мариана Мандева
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Проблеми на изследване: съвременни образователни политики, ограмотяване, лингвометодическа подготовка

Ключови думи:


съвременни образователни политики, ограмотяване, лингвометодическа подготовка

Публикации


2023

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0