ас. Венцислав Симеонов Маринов

Служебен e-mail:
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2009

2007

2006

2003

1991

1990