доц. д-р Галя Спасиянова Данчева

Служебен e-mail: g.danchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: gdancheva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Теория и методика на театралното и словесноизпълнителското изкуство. Комуникативна и говорна техника.

Ключови думи:


Публикации


2006

2005

2004

2003

2000

1999

1998

1996