проф. дн Анелия Цакова Гърбачева

Служебен e-mail: a.garbachevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: anelia.garbatcheva@gmail.com
Фейсбук: Anelia Garbacheva
Скайп: anelia.gb
ORCID:

Научни интереси:


Специална педагогика и психология, приобщаващо образование, функционална оценка, план за специална образователна подкрепа, психология на развитието.

Ключови думи:


Специална педагогика и психология, приобщаващо образование, интелектуална недостатъчност, аутистичен спектър на развитие, функционална оценка.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2003

1997

1996

1995

1992