проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова

Служебен e-mail: m.gurmidolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Интереси в областта на теорията, историята на изобразителното изкуство. Научна литература в сферата на методиката на обучение по изобразително изкуство във всички възрастови групи. Създаване на учебници и учебни помагала.

Ключови думи:


арт педагогика, методика на обучението по изобразително изкуство, теория и история на изобразителното изкуство, арттерапия

Публикации


2024

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998