доц. д-р Петя Йорданова Караиванова

Служебен e-mail: p.konakchievats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1572-8729

Научни интереси:


Методика на обучението по Околен свят в детската градина, Предучилищна педагогика, Възрастова психология, Университетска дидактика.

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0