проф. д-р Радка Колева Гайдова

Служебен e-mail: r.gaidovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: rgaidova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Предучилищна педагогика; Педагогика на конструирането в предучилищна възраст; Основи на техниката и технологиите; Инженерна педагогика; Технологии и конструиране; Предприемачество в детската градина; Техника, технологии, технологична култура; Диагностика на способностите на децата от предучилищна възраст за конструиране(анализ на технически конструкции); Психология на развитието на 3-7(11)-годишните; Иновации в теорията и методиката на технологичното образование в предучилищна и начална училищна възраст.

Ключови думи:


предучилищно образование, деца, обучение, техника, технологии, педагогика, образователни иновации, ...

Публикации


2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1996

1994

1993

1992

1989

1988