проф. д-р Веселинка Василева Петрова

Служебен e-mail: v.petrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: veselinavpetrova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Подготовка на детето за ограмотяване, формиране на педагогически способности.

Ключови думи:


Публикации


2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1989

1988

1987