проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов

Служебен e-mail: t.trifonovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tihomirtrifonov@ieee.org
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Математическо моделиране и приложение на математиката; Защита на информацията и приложна криптография; Вероятности и статистика; Моделиране на комуникационни и информационни системи. Интердисциплинарни приложения на математиката и компютърните науки.

Ключови думи:


Математическо моделиране, защита на информацията, приложна криптография, вероятности и статистика, моделиране на комуникационни и информационни системи, археоакустика, спектрален анализ, математика и музика.

Публикации


2018

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1991

1990

1989

1987

1986

1985

1984

1983

0