проф. дн Антония Тонева Кръстева

Служебен e-mail: a.krastevalive.uni-vt.bg
Личен e-mail: a_krasteva@mail.bg
Фейсбук: Антония Кръстева
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/Researcher ID:AAX-6623-2020Хоноруван преподавател

Научни интереси:


дидактика на училищното образование; екипно обучение; интерактивни методи и техники; педагогическа диагностика; критическо мислене

Ключови думи:


възпитание на личността; дидактика на училищното образование; екипно обучение; интерактивни методи на обучение; иновации в образованието; педагогическа диагностика; критическо мислене; работа с деца със специални образователни потребности

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

0