проф. д-р Маринела Великова Михова

Служебен e-mail: m.mihovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marinela.mihova@gmail.com
Фейсбук: Marinela Mihova
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5479-3753

Декан


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


дидактика, дизайн на обучението, сравнително образование, реформаторска педагогика, образователна политика на Европейския съюз.

Ключови думи:


същност и технологии на процеса на обучение, чужди образователни системи, образователна сиситема на България, реформаторски педагогически идеи - О. Декроли, М. Монтесори, П. Петерсен, Р. Щайнер, С. Френе, Рон Кларк, Кен Робинсън, Я. Хехт, образоеателни приоритети на ЕС, професионално и кариерно развитие, ,

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991