ас. Антония Желева Пушкарова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: antoniajp@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Математика, приложна математика за икономисти, методика на обучението по математика във ВУЗ.

Ключови думи:


Публикации


2010

2008

2006

2005

2003

1997

1996

1995