проф. д-р Галя Василева Накова

Служебен e-mail: g.nakovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: gnakova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп: galia_nakova
ORCID:

Научни интереси:


Диференциална геометрия на почти комплексни многообразия с Норденова метрика, почти контактни многообразия с B-метрика и почти параконтактни метрични многообразия. Lightlike геометрия на псевдо-Риманови многообразия. Аналитична, проективна и диференциална геометрия. Геометрични основи на компютърната графика.

Ключови думи:


Почти комплексни многообразия, Норденова метрика, Почти контактни многообразия, B-метрика, Почти параконтактни метрични многообразия, Lightlike подмногообразия

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2009

2007

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1997

1993