проф. дн Марияна Николаева Булева-Петрова

Служебен e-mail: m.boulevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mar_bul@abv.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/mariana.buleva
Скайп:
ORCID:

Преподавател
635853 (1-609)

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


музикална теория, хармония, полифония, музикален анализ, музикална публицистика, културология, музикална семиотика, музикална психология, естетика, философия на музиката, аранжиране, музикално образование

Ключови думи:


хармония, музикално мислене, звуковисочинна организация, модалност, тоналност, музикално пространство, музикално време, музикална тектоника, антична музикална теория

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1997

1996

1995

1992

1988

0