проф. д-р Валентин Пенев Бакоев

Служебен e-mail: v.bakoevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: v_bakoev@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп: the_discrete_man
ORCID: https://orcid.org/http://orcid.org/0000-0003-2503-5325

Научни интереси:


Дискретна математика, компютърни науки, програмиране, алгоритми и структури от данни, алгоритмични стратегии, криптография и защита на информацията, обучение по информатика, състезателно програмиране и др.

Ключови думи:


дискретна математика, компютърни науки, програмиране, алгоритми и структури от данни, криптография, защита на информацията, обучение по информатика, състезателно програмиране

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2008

2005

2004

2003

2002

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1990

1989

1988

1987