доц. д-р Милен Йорданов Христов

Служебен e-mail: m.hristovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: milenj.hristov@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


-диференциална геометрия на Римановите многообразия,комплексни многообразия, Ермитова и Келерова диференциална геометрия,почти контактни метрични многообразия; -аналитична и проективна геометрия; -геометрично моделиране и компютърна графика; -геометрични аспекти на теория на кодирането.

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2007

2005

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1990