Михаела Тодорова Димитрова

Служебен e-mail: m.dimitrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Секретар
600 461, 0884 67 94 96

Научни интереси:


Ключови думи: