проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова

Служебен e-mail: v.chavdarovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: v_chavdarova@mail.bg
Фейсбук: Velislava Chavdarova
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-5305-3593Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социална психология, психология на личността, етнопсихология, организационна психология, психология на управлението, психологическо консултиране, организационно консултиране, НЛП консултиране, кариерно консултиране, професионално ориентиране, мотивационно интервюиране

Ключови думи:


личност, психология, организация, консултиране, народопсихология

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0