проф. дн Стефка Христова Буюклиева

Служебен e-mail: stefkats.uni-vt.bg
Личен e-mail: stefka_iliya@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9557-4749

Научни интереси:


Алгебра, теория на кодирането, криптография, комбинаторика, защита на информацията Профил в Goodle Scholar: https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=grWl5x0AAAAJ Профил в ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Stefka_Bouyuklieva

Ключови думи:


алгебра,теория на кодирането,криптография,дискретна математика

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994