доц. д-р Теодора Иванова Калейнска

Служебен e-mail: t.kaleynskats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kaleynska@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научните ми интереси са пряко свързани спрофесионалното ми изграждане и развитие. В качеството ми на Ръководител на Представителството на Съвета на Европа в България /2007- 2010г/ и на регионалния офис във Велико Търново /1997-2007/, на Европейски информационен център /1997 - сега/ смятам, че имам водеща експертиза в областта на международните организации; институции и политики на Съвета на Европа и на ЕС; дипломация и протокол. Като граждански активист и член на Консултативната комисия по въпроси на гражданското общество към 38, 39, 40, 41 НС, познавам динамиката на развитието на гражданския капитал и имам практика в челни световни институции /Държавен департамент на САЩ - 2001,2007,2013, Дипломатическа школа на НАТО, Канада - 2004, Държавен департамент на САЩ - програма SUSI 2013/. Динамиката на политическото участие, практическите измерения на избирателни и социални кампании, техники на политическата манипулация, електорална социология, изборни стратегии са част от преките ми разработки. Политическата справедливост е тема, с която се занимавам от докторската си специализация в Оксфорд.

Ключови думи:


политическа философия, политическа социология, политическо участие, гражданско общество, изборни кампании, европейска интеграция, Съвет на Европа

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2003

2002

2000

1998

1996

1995

1993